Samsung Сервисен Центар

Printer-friendly versionSend by email

Сервисниот центар на НЕОКОМ е единствениот овластен сервисен центар за SAMSUNG ИT продукти во Р. Македонија. Доколку имате потреба за сервис и поддршка за било кој од SAMSUNG уредите кои спаѓаат во некоја од следниве групи:

  • LCD  Монитори
  • Печатари (Color Laser, Laser, Color Multifunction & Monochrom MFP Laser & Ink)
  • PDP  (Plasma Display Panel) Монитори
  • LFD (Large Format Display) монитори
  • Фото Рамки
  • Проектори 

и располагате со уредно заверен гарантен лист кој важи за територијата на Р. Македонија, гаранциското право можете да го реализирате во Сервисниот центар на Неоком. За сервисот на Вашиот продукт се грижат сертифицирани лица од SAMSUNG, а квалитетот на услугата е според високите стандарди пропишани од производителот. Сервисниот центар на Неоком.,обезбедува и сервис вон гарантен рок, користејки оригинални резервни делови од SAMSUNG.

Контактирајте не за било каков совет во врска со функционалноста на Вашиот SAMSUNG IT продукт.