HP Enterprise and HP Inc. Сервисен Центар

Printer-friendly versionSend by email

 

Високото ниво на стручност, догогодишното искуство, експертизата и специјализацијата за целосното ICT портфолио на продукти од HP Enterprise i HP Inc., го етаблираат Неоком АД како:

 

  •          HP Enterprise Gold Service Delivery
  •          HP Inc. Partner First Gold

        Неоком е овластен од страна на HP Enterprise и HP Inc. како авторизиран партнер да нуди комплетен сервис и поддршка на корисниците за:

HP Enterprise:

  • Proliant сервери и уреди за скалдирање и заштита на податоци
  • Blade system Proliant сервери
  • Мрежни уреди
  • Уреди за непрекинато напојување

HP Inc.:

  • Персонални,преносни компјутери и работни станици
  • Монитори и проектори
  • Печатари (инкџет, ласерски и повеќенаменски уреди)
  • Скенери и дигитални фотографски апарати

Неоком располага со сертифицирани специјалисти за обезбедување на поддршка за опремата (гаранција , HPE Packaged Services и HP Inc. Care Pack)  која ја продава и пристап до оригинални резервни делови од HP Enterprise и HP Inc., во и вон гарантниот рок.

Сервисниот центар на Неоком ги нуди сите опции за поддршка кои се достапни од страна на HP Enterprise и HP inc. во Р. Македонија.

Корисникот има можност на избор од широкото портфолио на HP Enterprise Packaged Services и HP Inc. Care Pack услуги, проширувајки го нивото на СЛА во гарантен рок и продолжуваки го времетраењето на поддршката и постгарантно до 2 години. За постарите HP Enterprise системи на расплагање е можноста за склучувње на договори за одржување со различни ниво на СЛА, вклучително ‚6h CTR 24x7.

Гаранцијата го штити Вашиот ХАРДВЕР, HP Enterprise Packaged Services и HP Inc. Care Pack сервисите го штитат Вашиот БИЗНИС.

Заштитете го Вашиот бизнис, изберете