Отворени позиции

 

НЕОКОМ АД Скопје, објавува оглас за вработување за следните работни места:

Сектор  - Продажба

1.     Специјалист за ИКТ Продажба (со или без работно искуство)

Активности:

 • Развивање и одржување на релации со потенцијални и актуелни клиенти.
 • Учество и спроведување на продажен процес преку тендерско аплицирање.
 • Изработка и процесирање на понуди, договори, фактури, следење на наплата од клиенти.
 • Иницијативност и проактивност при презентирање на техничките решенија што се нудат
 • Комуникациски и презентациски вештини како и способност за тимска работа.
 • Комуникација со претставници на brand-овите што се застапуваат
 • Пожелно работно искуство во продажба.
 • Интерес и разбирање на информатичките и комуникациските технологии, со посебен акцент на компјутерски мрежи и безбедност на податоци.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • ВСС од Информатички технологии
 • Компјутерски способности: Office, Excel, Word
 • Познавање на англиски јазик (солидно пишување и говорење)
 • Активен возач со Б категорија 

 

Сектор  - Софтвер

1.     .NET Software Developer (со или без работно искуство)

Потребно е кандидатите да ги поседуваат следните вештини:

• Солидно познавање на принципи на објектно ориентирано програмирање

• ASP.NET MVC и Web Forms

• C#

• MSSQL

• JavaScript (Предност ќе имаат кандидати што познаваат AngularJS)

 

2.       Java Software Developer (со или без работно искуство)

Потребно е кандидатите да ги поседуваат следните вештини:

• Солидно познавање на принципи на објектно ориентирано програмирање

• Java Spring (Maven)

• Java

• Postgresql

• JavaScript

 

За двете позиции, кандидатите треба да имаат познавања од:

• Git

• Team Foundation Services

 

Потребни квалификации:

·         Апсолвенти или високо образование на ФИНКИ или друг факултет од соодветната област

·         Активно познавање на Англискиот јазик

 

Потенцијалните кандидати ги очекува:

·         тимска и динамична работа

·         можност за континуирана едукација

·         придржување на работната методологија на НЕОКОМ АД.

 

Испратете CV на email адреса: job@neocom.com.mk,

За сите дополнителни информации обратете се на истата email адреса.

Сите пријави ќе бидат третирани со строга доверливост.

Само избраните кандидати ќе бидат контактирани